★ Ưu Đãi Đặc Biệt Chào Mừng UpDate 3.1.0 ★


Đại Minh Chủ - Game Thẻ Tướng Kiếm Hiệp Mobile Số 1 .Hỗ trợ đa nền tảng: iOS, Android và Windows phone

Xin Gửi đến các Chưởng Môn sự kiện Tích Lũy Tiêu Chào Mừng Update 3.1.0 phiên bản mới nhất của Đại Minh Chủ với những tính năng được cập nhật và làm mới 1 cách tốt nhât.

Thời Gian : 15h00 ngày 27/2 - 23h50 ngày 28/2.
- Phần Thưởng : Tham gia các sự kiện Tiêu KNB sẽ nhận được các mốc phần thưởng :

★ Áp Dụng : s1 - s40
- 1000: 5 gà + 5 hứa nguyện + 1000 Bồi dưỡng đan + 10 Thần Long Lệnh
- 2000: 10 gà + 10 hứa nguyện + 2000 Bồi dưỡng đan + 10 Hoàng kim tinh phách 
- 4000: 4000 Bồi dưỡng đan + 8 chìa khóa bát môn + 50 Thần Long Lệnh
- 7000: Dịch cân kinh 7 + 20 Hoàng kim tinh phách + 50 bách niên sâm
- 10.000: Nhu Đằng Bối Tâm + 2.000 long nguyên + 5000 BDD
- 15000 : Kim Châm Nội cấp 14 + 10.000 bdd 
_____________________________________

★ Áp Dụng : s41 - s80
- 1000: 5 gà + 5 hứa nguyện + 1000 Bồi dưỡng đan + 10 Thần Long Lệnh
- 2000: 10 gà + 10 hứa nguyện + 2000 Bồi dưỡng đan + 10 Hoàng Kim Tinh Phách 
- 4000: 4000 Bồi dưỡng đan + 8 chìa khóa bát môn + 50 Thần Long Lệnh
- 7000: Dịch cân kinh 7 + 20 Hoàng kim tinh phách + 50 bách niên sâm.
- 10.000: Anh hùng kiếm + Kim Châm công thủ 11
- 15000 : Kim Long Ngọc Bôi + 10.000 bdd + 30 bột ngọc trai cấp 9 
_______________________________________

★ Áp Dụng : s81 - s90
- 1000: 5 gà + 5 hứa nguyện + 1000 Bồi dưỡng đan + 10 Thần Long Lệnh
- 2000: 10 gà + 10 hứa nguyện + 2000 Bồi dưỡng đan + 10 Hoàng Kim Tinh Phách 
- 4000: 4000 Bồi dưỡng đan + 8 chìa khóa bát môn + 50 Thần Long Lệnh
- 7000: Dịch cân kinh 7 + 20 Hoàng kim tinh phách + 50 bách niên sâm
- 10.000: Huyền Thiết trọng kiếm + 5000 bdd 
- 15000 : Kim Long Ngọc Bôi + 10.000 bdd + 30 bột ngọc trai cấp 9 
_________________________________________

★ Áp Dụng : s91 - s95

- 1000: 5 gà + 5 hứa nguyện + 1000 Bồi dưỡng đan + 10 Thần Long Lệnh
- 2000: 10 gà + 10 hứa nguyện + 2000 Bồi dưỡng đan + 10 Hoàng Kim Tinh Phách 
- 4000: 4000 Bồi dưỡng đan + 8 chìa khóa bát môn + 50 Thần Long Lệnh
- 7000: Cửu âm chân kinh 7 + 20 Hoàng kim tinh phách + 50 Bách Niên Sâm

Game Đại Minh Chủ