[Sự Kiện] ★ Phá Trận Đồng Nhân Tuần 2 Tháng 3 ★

Đại Minh Chủ - Game Thẻ Tướng Kiếm Hiệp Mobile Số 1 .Hỗ trợ đa nền tảng: iOS, Android và Windows phone Chào mừng sự kiện Phá trận đồng nhân.

 Phá Trận Đồng Nhân là một sự kiễn diễn ra cố định hàng tuần.Hoạt động rất hay và thú vị dành cho các Chưởng Môn để thể hiện bản thân và năng lực lãnh đạo cũng như khả năng phán đoán tuyệt vời. Tranh tài võ học cùng các vị chưởng môn nói riêng và các cụm sever nói chung, ngoài ra với những phần thưởng hậu hĩnh sẽ làm cho sự kiện trở nên cực kì hấp dẫn.

• Thời gian: 12h30 thứ 3 hàng tuần.
• Máy chủ áp dụng: s1 – s97
• Nội dung: Top 1, 2, 3 Liên Minh trên bảng xếp hạng xông phá, toàn liên minh nhận thưởng.
- Sát cánh đấu đồng nhân trận. Tranh tài cùng các máy chủ.

Cụm 1 : s1, s2, s3, Minh chủ 1(4, 9, 12),Minh chủ 2(5,8), s6, s7, s10,s11,
Cụm 2: s13,Minh chủ 7 (s14,s16), s15 , s17 ,s20 ,Minh chủ 3, Minh chủ 4,Minh Chủ 8 (s21,s25),s23,
Cụm 3:s26, s27, Minh chủ 5 (28,29,30), Minh chủ 6 (31,32,33),Minh chủ 9(34-35-36), s37,s38, s39, s40
Cụm 4: s41,s42,s43,s44,s45,s46,s47,s48,S49,S50
Cụm 5: S51, S52, S53,S54, S55, S56,s57, s58, s59
Cụm 6 :s60, s61 , s62 , S63 ,s65, S64, s66, s67, s68, s69,s70
Cụm 7 :s71,s72, s73, s74, s75, s76, s77, s78, s79, s80
Cụm 8: s81,s82,s83,s84,s85.s86,s87,s88,s89,s90
Cụm 9 : s91, s92, s93, s94, s95.s96,s97.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần Thưởng Top Đồng Nhân.

- Top 1: 10 Gà + 1000 Bồi dưỡng đan + 15 Thần Long Lệnh

- Top 2: 8 Gà + 800 Bồi dưỡng đan + 10 Thần Long Lệnh

- Giải khuyến khích : 5 Gà + 500 Bồi dưỡng đan + 5 Thần Long Lệnh
- Top 1 dame boss: 5 gà + 5 Hoàng Kim Tinh Phách
- Kích sát boss: nhận 1 thất tinh trận.

Đại Minh Chủ kính bút .

 

Game Đại Minh Chủ