[Sự Kiện] ★ Liên Đấu Máy Chủ - Hắc Mộc Nhai - Liên Minh Hội Tụ Tháng 2 ★

Đại Minh Chủ - Game Thẻ Tướng Kiếm Hiệp Mobile Số 1 .Hỗ trợ đa nền tảng: iOS, Android và Windows phone, Chào Mừng Sự Kiện Hắc Mộc Nhai Liên Minh Hội Tụ.

- Sự Kiện Liên Đấu Tuần Thứ 4 Tháng 2

- Thể lệ và hình thức thi đấu, tổ chức xem tại :https://www.facebook.com/daiminhchu/photos/pb.248557631964735.-2207520000.1422590857./432679060219257/?type=3&theater

✿ Thời gian: 21h tối thứ 6 ngày 27/2

Cụm 1 : s1, s2, s3, Minh chủ 1(4, 9, 12),Minh chủ 2(5,8), s6, s7, s10,s11,
Cụm 2: s13,Minh chủ 7 (s14,s16), s15 , s17 ,s20 ,Minh chủ 3, Minh chủ 4,Minh Chủ 8 (s21,s25),s23,
Cụm 3:s26, s27, Minh chủ 5 (28,29,30), Minh chủ 6 (31,32,33),Minh chủ 9(34-35-36), s37,s38, s39, s40
Cụm 4: s41,s42,s43,s44,s45,s46,s47,s48,S49,S50
Cụm 5: S51, S52, S53,S54, S55, S56,s57, s58, s59
Cụm 6 :s60, s61 , s62 , S63 ,s65, S64, s66, s67, s68, s69
Cụm 7 : s70, s71,s72, s73, s74, s75, s76, s77, s78, s79, s80
Cụm 8: s81,s82,s83,s84,s85,s86,s87,s88,s89,s90
Cụm 9 : s91, s92, s93 ,s94 ,s95.

★ Phần thưởng:
- Top 1: 20 gà quay + 1000 bồi dưỡng đan+ 15 Thần Long Lệnh + 1000 long nguyên
- Top 2: 10 gà quay + 800 bồi dưỡng đan + 10 tll + 500 long nguyên
- Giải khuyến khích: 5 gà quay + 500 bồi dưỡng đan + 5 tll + 300 long nguyên

*** Lưu ý:
- Nếu các liên minh có số tầng bằng nhau. chúng tôi sẽ dựa vào số hắc mộc lệnh, liên minh nào nhiều hơn sẽ ưu tiên thắng.

Game Đại Minh Chủ