[Sự Kiện] ✿ Khám Phá Hoàng Cung Đại Lý Tháng 3 ✿

Đại Minh Chủ - Game Thẻ Tướng Kiếm Hiệp Mobile Số 1 .Hỗ trợ đa nền tảng: iOS, Android và Windows phone

Thời gian: 10h00 ngày 03/03 -> 23h30 ngày 07/03
✦ Nội dung: Khi tham gia sự kiện khám phá hoàng cung đại lý các bạn có cơ hội nhận rất nhiều bảo vật trân quý.
- Phần thưởng : Có 3 cơ hội để bạn thu được vật phẩm
1. Ngoài những vật phẩm ngẫu nhiên thu được khi bạn bắn trúng.
2. Phần thưởng khi đạt đến các mốc số lần bắn :
★ Áp dụng: s1 -> s40
Mốc 50 : Long Châu Đinh.
Mốc 200 : Thuần Dương Vô Cực Công cấp 8 + 2000 Long Nguyên. 
Mốc 350 : Chân Khí Vô Song ( Chân Khí 2 thuộc tính ) + 100 Hoàng Kim Tinh Phách.
• Top 1 : Hộ Thiên + 15.000 Bồi Dưỡng Đan.
• Top 2 : Hủy Thiên + 10.000 Bồi Dưỡng Đan.
• Top 3 : Vô Thương + 5.000 Bồi Dưỡng Đan.
★ Áp dụng: s41 -> s59
Mốc 50 : Thiền Định Quyết cấp 6
Mốc 200 : Phong Vân Khải + 50 Hoàng Kim Tinh Phách.
Mốc 350 : Chân Khí Vô Song ( Chân Khí 2 thuộc tính ) + 100 Hoàng Kim Tinh Phách.
• Top 1 : Hộ Thiên + 15.000 Bồ Dưỡng Đan.
• Top 2 : Hủy Thiên + 10.000 Bồ Dưỡng Đan.
• Top 3 : Vô Thương + 5.000 Bồ Dưỡng Đan .
★ Áp dụng: s60 -> s80
Mốc 50 : Thiền Định Quyết cấp 6.
Mốc 150 : Huyền Vũ Giới
Mốc 350 : Chân Khí Vô Song ( Chân Khí 2 thuộc tính ) + 100 Hoàng Kim Tinh Phách.
• Top 1 : Hộ Thiên + 15.000 Bồ Dưỡng Đan.
• Top 2 : Hủy Thiên + 10.000 Bồ Dưỡng Đan.
• Top 3 : Vô Thương + 5.000 Bồ Dưỡng Đan .

★ Áp dụng : s81 -> s96 
Mốc 50 : Thiền Định Quyết cấp 6.
Mốc 150 : Kim Châm công thủ cấp 12.
Mốc 350 : Chân Khí Vô Song ( Chân Khí 2 thuộc tính ) + 100 Hoàng Kim Tinh Phách.
• Top 1 : Hộ Thiên + 15.000 Bồ Dưỡng Đan.
• Top 2 : Hủy Thiên + 10.000 Bồ Dưỡng Đan.
• Top 3 : Vô Thương + 5.000 Bồ Dưỡng Đan .
Đại Minh Chủ Kính Bút.

Game Đại Minh Chủ