[Sự Kiện] ★✿★ Hỏi Cưới Vô Tình - A Thanh Tháng 5 ★✿★

Đại Minh Chủ - Game Thẻ Tướng Kiếm Hiệp Mobile Số 1 .Hỗ trợ đa nền tảng: iOS, Android và Windows phone chào mừng sự kiện Hỏi Cưới

Vô Tình - Mỹ Nhân Đoạt Mệnh - cùng tuyệt kỹ '' Thuận Nghịch Thần Châm '' . Ở cấp 1 vào trận lập tức cộng 15% thủ của toàn đội hình. Cao cấp hơn có thể lên tới 20%.

A Thanh Tuyệt sắc giai nhân - cùng tuyệt kỹ " Việt Nữ Kiếm Pháp ". Ở cấp 1 vào trận lập tức trừ 15% thủ toàn đội hình của đối phương. Cao cấp hơn có thể lên tới 20%

 

► Thời gian : 00h05 ngày 07/05 đến 23h59 ngày 09/05/2015
► Áp Dụng : s1 - 59
► Nội Dung : Khi các vị chưởng môn tiêu 1 KNB sẽ được tích lũy thành 1 hoa trà.
Sự kiện diễn ra 3 giai đoạn. Mỗi ngày 1 giai đoạn. Cuối ngày những bạn tích lũy cao nhất sẽ nhận thưởng tương ứng.
► Phần Thưởng :
Ngày 1 : Long Châu Đinh + 30 Hoàng Kim Tinh Phách
Ngày 2 : Tuyết Ẩm Đao + Dịch Cân Kinh 8
Ngày 3 :

• Top 1 : Vô Tình + 15.000 Bồi Dưỡng Đan
• Top 2 : A Thanh + Thần Khí
• Top 3 : Vương Ngữ Yên + Thần Khí


► Thời gian : 00h05 ngày 07/05 đến 23h59 ngày 09/05/2015
► Áp Dụng : s60 - s90
► Phần Thưởng :
Ngày 1 : Long Châu Đinh + 30 Hoàng Kim Tinh Phách
Ngày 2 : Thanh Long Trạc + Dịch Cân Kinh 8
Ngày 3 :

• Top 1 : A Thanh + 15.000 Bồi Dưỡng Đan
• Top 2 : Vương Ngữ Yên + Thần Khí
• Top 3 : Tuyệt Thế Hảo Kiếm + Thần Khí


► Thời gian : 00h05 ngày 07/05 đến 23h59 ngày 09/05/2015
► Áp Dụng : s91 - s106
► Phần Thưởng :
Ngày 1 :long châu đinh + 30 HKTP
Ngày 2 :Kim ti bảo giáp + thuần dương cấp 8
Ngày 3 :

• Top 1 : A Thanh + 15.000 Bồi Dưỡng Đan
• Top 2 : Vương Ngữ Yên + Thần Khí
• Top 3 : Huyền Vũ Giới + Thần Khí

Đại Minh Chủ Kính Bút

Game Đại Minh Chủ