★ Hỏi Cưới Vô Tình - A Thanh ★

Đại Minh Chủ - Game Thẻ Tướng Kiếm Hiệp Mobile Số 1 .Hỗ trợ đa nền tảng: iOS, Android và Windows phone chào mừng sự kiện Hỏi Cưới

Vô Tình - Mỹ Nhân Đoạt Mệnh - cùng tuyệt kỹ '' Thuận Nghịch Thần Châm '' . Ở cấp 1 vào trận lập tức cộng 15% thủ của toàn đội hình. Cao cấp hơn có thể lên tới 20%.

A Thanh Tuyệt sắc giai nhân - cùng tuyệt kỹ " Việt Nữ Kiếm Pháp ". Ở cấp 1 vào trận lập tức trừ 15% thủ toàn đội hình của đối phương. Cao cấp hơn có thể lên tới 20%

 Thời Gian : 00h05 ngày 02/04 đến 23h59 ngày 04/03/2015
 Áp Dụng : s1 - 59
 Nội Dung : Khi các vị chưởng môn tiêu 1 KNB sẽ được tích lũy thành 1 hoa trà.
 Sự kiện diễn ra 3 giai đoạn. Mỗi ngày 1 giai đoạn. Cuối ngày những bạn tích lũy cao nhất sẽ nhận thưởng tương ứng.
 Phần Thưởng :
Ngày 1 : 30 Hoàng Kim Tinh Phách + Giao Tiêu Y
Ngày 2 : Hộ Thiên + Thần Khí + 50 Hoàng Kim Tinh Phách
Ngày 3 :
• Top 1 : Vô Tình + 15.000 Bồi Dưỡng Đan
• Top 2 : A thanh + Chân Khí Vô Song
• Top 3 : Vương Ngữ Yên + Chân Khí Vô Song


 Thời Gian : 00h05 ngày 02/04 đến 23h59 ngày 04/03/2015
 Áp Dụng : s60-s90
 Phần Thưởng :
Ngày 1 : Thiên Môn Trận + 50 Hoàng Kim Tinh Phách
Ngày 2 : Kim Long Ngọc Bội + 100 Hoàng Kim Tinh Phách
Ngày 3 :
• Top 1 : A Thanh + 15.000 Bồi Dưỡng Đan + Chân Khí Vô Song
• Top 2 : Vương Nhữ Yên + Chân Khí Vô Song
• Top 3 : Phong Vân Khải +Chân Khí Vô Song


 Thời Gian : 00h05 ngày 02/04 đến 23h59 ngày 04/03/2015
 Áp Dụng : s91-s100
 Phần Thưởng :
Ngày 1 : Thiên Môn Trận + 50 Hoàng Kim Tinh Phách
Ngày 2 : Kim Long Ngọc Bội + 100 Hoàng Kim Tinh Phách
Ngày 3 :
• Top 1 : A Thanh + 15k Bồi Dưỡng Đan + Chân Khí Vô Song
• Top 2 : Vương Nhữ Yên + Chân Khí Vô Song
• Top 3 : Huyền Thiết Trọng Kiếm + Thần Khí + Chân Khí Vô Song

Đại Minh Chủ Kính Bút

Game Đại Minh Chủ