★★★ Chuỗi Combo Siêu Hot Tháng 8 ★★★

Đại Minh Chủ - Game Thẻ Tướng Kiếm Hiệp Mobile Số 1 .Hỗ trợ đa nền tảng: iOS, Android và Windows phone Chào mừng chuỗi ComBo Siêu Hot Tháng 8

 

 

✦Tích Lũy Nạp KNB
✦ Khuyến mãi 20%
✦ Hỏi Cưới Vô Tình - A Thanh
✦ Vạn dặm tìm kiếm 
✦ Khiêu Chiến


★✿ Tích Lũy Nạp KNB

► Thời gian : 10h00 ngày 19/08 đến 23h59 ngày 22/08/2015
► Áp Dụng : s1 - s90
► Nội Dung : 


• 500: 2000 Bồi Dưỡng Đan + 10 Gà quay +10 Sợi Cấp 9 + 10 Bột Ngọc Trai cấp 9 + 10 Khoáng Thạch cấp 9 

• 2500 : 50 Sâm + Thuần Dương Vô Cực Công cấp 8 + Cự Khuyết Kiếm + 1000 Long Nguyên 

• 5.000 : 50 HKTP + Long Châu Bính + 5k Bồi Dưỡng Đan + Kim Châm công thủ cấp 14 

• 10.000 : 200 sâm + 100 HKTP + vô song + Băng Phách Công cấp 8

• 20.000 : 100 hktp + 20k Bồi Dưỡng Đan+ Thất Tuyệt Kinh 8 + 5.000 Long Nguyên

• 30.000 : Long Châu Giáp + 500 Sâm + Thái Cực Thần Công 

cấp 8

• 35.000 : Thần Long Cẩm Bào + Tẩy Tủy Kinh cấp 9 + 500 Sâm

 


► Thời gian : 10h00 ngày 19/08 đến 23h59 ngày 22/08/2015
► Áp Dụng : s91 - s117
► Nội Dung : 


• 500: 2000 Bồi Dưỡng Đan + 10 gà quay +10 sợi cấp 9 + 10 bột ngọc trai cấp 9 

• 10 khoáng thạch cấp 9 

• 2500: 50 sâm + 30 Sợi cấp 9 +30 Bột Ngọc trai 9 + 30 Khoáng Thạch cấp 9 + 3000 Bồi Dưỡng Đan+ 1 Thần Khí 

• 5000 : 100 sâm + 50 HKTP + Long Châu Bính + 2000 Long Nguyên 

• 10000 : 100 sâm + 100 HKTP + Chân Khí Vô Song + Băng Phách Công cấp 9 + 2 Thiên Môn Trận 

• 20K : 500 Sâm + Linh Quy Ngọc Bội + 100 HKTP + 20k Bồi Dưỡng Đan + Long Châu Ất

• 30K : Long Châu Giáp + Tẩy Tủy Kinh cấp 9+ 500 Sâm★✿ Khuyến mãi 20%

► Thời gian : 10h00 ngày 19/08 đến 23h59 ngày 22/08/2015
► Áp Dụng : s1 - s117
► Nội Dung

Khi các bạn quy đổi Scoin sang KNB trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ được Khuyến Mãi thêm 20%.★✿ Hỏi Cưới Vô Tình - A Thanh

► Thời gian : 00h05 ngày 20/08 đến 23h59 ngày 22/08/2015
► Áp Dụng : s1 - s90
► Nội Dung :
Khi các vị chưởng môn tiêu 1 KNB sẽ được tích lũy thành 1 hoa trà.
Sự kiện diễn ra 3 giai đoạn. Mỗi ngày 1 giai đoạn. Cuối ngày những bạn tích lũy cao nhất sẽ nhận thưởng tương ứng.
► Phần Thưởng :

Ngày 1 : 40 HKTP + Nhuyễn Vị Giáp
Ngày 2 : 300 Sâm + Tuyết Ẩm Đao + Kim Nội 15 + Dịch Cân Kinh cấp 8
Ngày 3 : 
• Top 1: Vô Tình + 15.000 Bồi Dưỡng Đan
• Top 2: A Thanh + 15.000 Bồi Dưỡng Đan 
• Top 3: VNY + 15.000 Bồi Dưỡng Đan► Thời gian : 00h05 ngày 20/08 đến 23h59 ngày 22/08/2015
► Áp Dụng : S91->s110
► Phần Thưởng
:
Ngày 1 : Thất Bảo Hỗn Lăng Bào + 40 HKTP
Ngày 2 : Ngày 2 : Kim Công Thủ 14 + Băng Phách Công cấp 8 + Hộ Thiên
Ngày 3:
• Top 1: A Thanh + 15.000 Bồi Dưỡng Đan 
• Top 2: VNY + 15.000 Bồi Dưỡng Đan
• Top 3: VNY 


► Thời gian :00h05 ngày 20/08 đến 23h59 ngày 22/08/2015
► Áp Dụng : S111->s117
► Phần Thưởng :


Ngày 1 : Hỏa Long Đinh + 40 HKTP
Ngày 2 : Huyền Thiết Trọng Kiếm + Thuần Dương Vô Cực Công 8 + Hộ Thiên 
Ngày 3 :
• Top 1: A Thanh + 15.000 Bồi Dưỡng Đan
• Top 2: VNY + 15.000 Bồi Dưỡng Đan
• Top 3: VNY ★✿ Vạn Dặm Tìm Kiếm

► Thời gian : 10h00 ngày 20/08 đến 23h59 ngày 22/08/2015
► Áp Dụng : s1 - s90
► Nội Dung :
 
Trăm Dạm : Phong Thanh Dương
Vạn Dặm : Trần Cận Nam


► Thời gian : 10h00 ngày 20/08 đến 23h59 ngày 22/08/2015
► Áp Dụng : s90-s110
► Nội Dung :
 
Trăm Dạm: Phong Thanh Dương
Vạn Dặm: Diệp Khai 


► Thời gian : 10h00 ngày 20/08 đến 23h59 ngày 22/08/2015
► Áp Dụng : s111-s115
► Nội Dung :
 
Trăm Dạm: Mộ Dung Bác
Vạn Dặm: Bộ Kinh Vân★✿ Khiêu Chiến

► Thời gian : 10h00 ngày 19/08 đến 23h59 ngày 22/08/2015
► Áp Dụng : s1 - s90

- Khiêu Chiến Vô Danh

► Áp Dụng : s91 - s110
- Khiêu Chiến Lãnh Huyết

► Áp Dụng : s111 - s117
- Khiêu Chiến Vô Danh


Đại Minh Chủ Kính Bút

Game Đại Minh Chủ