★ Chuỗi ComBo Hot Trong Tuần 1 Tháng 4 ★

Đại Minh Chủ - Game Thẻ Tướng Kiếm Hiệp Mobile Số 1 .Hỗ trợ đa nền tảng: iOS, Android và Windows phone chào mừng chuỗi Combo Siêu Hot

Xin giới thiệu đến các Chưởng Môn chuỗi ComBo siêu Hot trong tuần đầu của tháng 4 với những sự kiện tiêu biểu và phần thưởng cực kì đặc biệt :
★ Hỏi Cưới Vô Tình và A Thanh ( s1 - s 100 )
★ Khám Phá Hoàng Cung Đại Lý ( s1 - s 100 )
★ Vặn Dặm Tìm Kiếm ( s1 - s 101 )

1. Hỏi Cưới Vô Tình và A Thanh
Vô Tình - Mỹ Nhân Đoạt Mệnh - cùng tuyệt kỹ '' Thuận Nghịch Thần Châm '' . Ở cấp 1 vào trận lập tức cộng 15% thủ của toàn đội hình. Cao cấp hơn có thể lên tới 20%.
A Thanh Tuyệt sắc giai nhân - cùng tuyệt kỹ " Việt Nữ Kiếm Pháp ". Ở cấp 1 vào trận lập tức trừ 15% thủ toàn đội hình của đối phương. Cao cấp hơn có thể lên tới 20%

 Thời Gian : 00h05 ngày 02/04 đến 23h59 ngày 04/04/2015
 Áp Dụng : s1 - 59
 Nội Dung : Khi các vị chưởng môn tiêu 1 KNB sẽ được tích lũy thành 1 hoa trà.
 Sự kiện diễn ra 3 giai đoạn. Mỗi ngày 1 giai đoạn. Cuối ngày những bạn tích lũy cao nhất sẽ nhận thưởng tương ứng.
 Phần Thưởng :
Ngày 1 : 30 Hoàng Kim Tinh Phách + Giao Tiêu Y
Ngày 2 : Hộ Thiên + Thần Khí + 50 Hoàng Kim Tinh Phách
Ngày 3 :
• Top 1 : Vô Tình + 15.000 Bồi Dưỡng Đan
• Top 2 : A thanh + Chân Khí Vô Song
• Top 3 : Vương Ngữ Yên + Chân Khí Vô Song

 Thời Gian : 00h05 ngày 02/04 đến 23h59 ngày 04/04/2015
 Áp Dụng : s60-s90
 Phần Thưởng :
Ngày 1 : Thiên Môn Trận + 50 Hoàng Kim Tinh Phách
Ngày 2 : Kim Long Ngọc Bội + 100 Hoàng Kim Tinh Phách
Ngày 3 :
• Top 1 : A Thanh + 15.000 Bồi Dưỡng Đan + Chân Khí Vô Song
• Top 2 : Vương Nhữ Yên + Chân Khí Vô Song
• Top 3 : Phong Vân Khải +Chân Khí Vô Song

 Thời Gian : 00h05 ngày 02/04 đến 23h59 ngày 04/04/2015
 Áp Dụng : s91-s100
 Phần Thưởng :
Ngày 1 : Thiên Môn Trận + 50 Hoàng Kim Tinh Phách
Ngày 2 : Kim Long Ngọc Bội + 100 Hoàng Kim Tinh Phách
Ngày 3 :
• Top 1 : A Thanh + 15k Bồi Dưỡng Đan + Chân Khí Vô Song
• Top 2 : Vương Nhữ Yên + Chân Khí Vô Song
• Top 3 : Huyền Thiết Trọng Kiếm + Thần Khí + Chân Khí Vô Song

 

2. Khám Phá Hoàng Cung Đại Lý
Thời gian: 10h00 ngày 31/03 -> 23h30 ngày 04/04
✦ Nội dung: Khi tham gia sự kiện khám phá hoàng cung đại lý các bạn có cơ hội nhận rất nhiều bảo vật trân quý.
- Phần thưởng : Có 3 cơ hội để bạn thu được vật phẩm
1. Ngoài những vật phẩm ngẫu nhiên thu được khi bạn bắn trúng.
2. Phần thưởng khi đạt đến các mốc số lần bắn :
★ Áp dụng: s1 -> s59
Mốc 50 : Long Châu Đinh.
Mốc 250 : Băng Phách Công cấp 8 + Phong Vân Khải
Mốc 450 : Linh Quy Ngọc Bội + 100 Hoàng Kim Tinh Phách.
• Top 1 : Kim Châm Công Thủ Cấp 15 + 5000 Bồi Dưỡng Đan
• Top 2 : Kim Châm Nội Cấp 15 + 4000 Bồi Dưỡng Đan
• Top 3 : Kim Châm Công Thủ Cấp 12 + 3000 Bồi Dưỡng Đan
★ Áp dụng: s60 ->s90
Mốc 50 : Long Châu Đinh
Mốc 150 : Bảo Tượng Cà Sa + 100 Hoàng Kim Tinh Phách.
Mốc 350: Long Châu Ất
• Top 1 : Kim Châm Công thủ cấp 15 + 5000 Bồi Dưỡng Đan
• Top 2 : Kim Châm Nội cấp 15 + 4000 Bồi Dưỡng Đan
• Top 3 : Kim Châm Công thủ cấp 12 + 3000 Bồi Dưỡng Đan
★ Áp dụng: s91 ->s100
Mốc 50 : Thiên Tàm Công Cấp 6
Mốc 200 :Thất Bảo Hỗn Lăng Bào + Dịch cân kinh cấp 8
Mốc 350 : Huyền Vũ Giới + Kim Ty Bảo Giáp
• Top 1 : Chân Khí Hủy Thiên + 10.000 Bồi Dưỡng Đan
• Top 2 : Chân Khí Vô Thương + 7.000 Bồi Dưỡng Đan
• Top 3 : Chân Khí Bất Phá + 5.000 Bồi Dưỡng Đan

 

3. Vạn Dặm Tìm Kiếm 
 Thời Gian : 10h00 ngày 02/04 đến 23h59 ngày 04/04/2015
 Áp Dụng : s1 - s59
 Nội Dung : Đi vặn dặm thu nhập tàn hồn tướng Giáp
   Trăm Dặm : Luc Tiểu Phụng
    Vạn Dặm : Diệp Khai

 

 Thời Gian : 10h00 ngày 02/04 đến 23h59 ngày 04/04/2015
 Áp Dụng : s60 - s90
 Nội Dung : Đi vặn dặm thu nhập tàn hồn tướng Giáp
    Trăm Dặm : Sở Lư Hương

    Vạn Dặm : Bộ Kinh Vân


 Thời Gian : 10h00 ngày 02/04 đến 23h59 ngày 04/04/2015
 Áp Dụng : s91 - s100
 Nội Dung : Đi vặn dặm thu nhập tàn hồn tướng Giáp
    Trăm Dặm : Tây Môn Xuy Tuyết
    Vạn Dặm : Tảo Địa Tăng

 Thời Gian : 10h00 ngày 02/04 đến 23h59 ngày 04/04/2015
 Áp Dụng : Riêng cho s101
 Nội Dung : Đi vặn dặm thu nhập tàn hồn tướng Giáp
    Trăm Dặm : Tây Môn Xuy Tuyết
    Vạn Dặm : Lục Tiểu Phụng

Đại Minh Chủ Kính Bút.

 

Game Đại Minh Chủ