[Hướng Dẫn] Nạp KNB bằng Scoin

Hệ thống nạp thẻ bằng Scoin của Đại Minh Chủ rất dễ dàng chỉ với 3 bước:

Bước 1: Trong giao diện "Chợ" chọn "nạp tiền" 


Bước 2: Chọn "Nạp ngay"


Bước 3: Chọn giá trị KNB muốn nạp tương ứng với giá trị Scoin

 
Hướng dẫn Nạp Scoin : TẠI ĐÂY .
 
 
Sử Giả Minh Chủ Kính Bút.
 
 
Game Đại Minh Chủ