[BigUpdate 2.2]Tính Năng Mới

Đại Minh Chủ - Phiên Bản Big Update 2.2

A. Các tính năng mới xuất hiện trong phiên bản 2.2 

1. Update tính năng quay thưởng trong liên minh bằng chân nguyên : 10 Chân nguyên / 1 lần quay

2. Khẩu quyết thông minh: nhấn 1 lần lên 1 cấp

3. Tinh luyện thông minh: nhấn 1 lần lên 1 cấp

4. Cho phép bỏ qua ngay mọi trận đấu

5. Có thêm chức năng 2X tốc độ trận đánh

 

Sứ Giả Minh Chủ Kính Bút! 

Đại Minh Chủ - game thẻ tướng Việt thành công nhất

Game Đại Minh Chủ