[Big Update 2.2] Bộ Tường Mới Phong Vân - Vô Danh

Đại Minh Chủ phiên bản BigUpdate 2.2 ra mắt bộ tường Phong Vân - Vô Danh 

 [Big Update 2.2] Bộ Tường Mới Phong Vân - Vô Danh - 1

I. Nhiếp Phong: 

 + Phong Thần Cước : Đa thể

 + Effect: Sau khi tấn công tăng công cho mình 

II. Bộ Kinh Vân: 

 + Bài Vân Chưởng: Đơn thể

 + Effect: Ra chưởng thì xuyên thủ

Nhiếp phong cùng đội Bộ kinh Vân: tăng Hộ thể thêm 30%

III. Vô Danh: 

 + Vạn Kiếm Quy Tông: passive tăng công 

 + Effect: tăng công cho cả đội

 

 Sứ Giả Minh Chủ Kính Bút!

Đại Minh Chủgame thẻ tướng Việt thành công nhất

Game Đại Minh Chủ